Revision

Revision är en granskning av ett företags redovisning samt av VD:ns och styrelsens förvaltning av företaget. Revisionen inriktas på att granska transaktioner, processer och händelser där revisorn har identifierat att det kan finnas risker för fel.

Arbetet ska utföras enligt god revisionssed vilket innebär att revisorn följer det internationella regelverket, ISA. En revision ska avslutas genom att revisorn avger en revisionsberättelse som antingen kan vara omodifierad, d.v.s. utan anmärkningar eller upplysningar, eller modifierad vilket innebär att revisorn har upplysningar, synpunkter eller vill/skall förmedla risker eller anmärkningar. För att kunna uttala sig i en revisionsberättelse behöver revisorn revisionsbevis (engagemangsbesked från banker, skattedeklarationer, utdrag från skattekontot, lagerlistor, kontrollinventera, göra provköp då företaget har kontanthandel mm).

Även om Especto AB är Norrköpings nyaste revisions- och redovisningsbyrå, har vi jobbat med revision sedan 2001. Genom att ge kunden möjlighet att förstå vad det är vi gör, blir också revisionen ett tillfälle för er som kund att få svar på olika frågor. Passa på att få ut mer av revisionen än bara en revisionsberättelse!

PRISLISTA:

1 500 kr/tim för revision

Självklart lämnar vi en offert med en uppskattning på det totala arvodet. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon, så stämmer vi träff för att höra mer om ert företag och om hur vi kan stödja er!

Revision

Revision är en granskning av ett företags redovisning samt av VD:ns och styrelsens förvaltning av företaget. Revisionen inriktas på att granska transaktioner, processer och händelser där revisorn har identifierat att det kan finnas risker för fel.

Arbetet ska utföras enligt god revisionssed vilket innebär att revisorn följer det internationella regelverket, ISA. En revision ska avslutas genom att revisorn avger en revisionsberättelse som antingen kan vara omodifierad, d.v.s. utan anmärkningar eller upplysningar, eller modifierad vilket innebär att revisorn har upplysningar, synpunkter eller vill/skall förmedla risker eller anmärkningar. För att kunna uttala sig i en revisionsberättelse behöver revisorn revisionsbevis (engagemangsbesked från banker, skattedeklarationer, utdrag från skattekontot, lagerlistor, kontrollinventera, göra provköp då företaget har kontanthandel mm).

Även om Especto AB är Norrköpings nyaste revisions- och redovisningsbyrå, har vi jobbat med revision sedan 2001. Genom att ge kunden möjlighet att förstå vad det är vi gör, blir också revisionen ett tillfälle för er som kund att få svar på olika frågor. Passa på att få ut mer av revisionen än bara en revisionsberättelse!

PRISLISTA:

1 500 kr/tim för revision

Självklart lämnar vi en offert med en uppskattning på det totala arvodet. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon, så stämmer vi träff för att höra mer om ert företag och om hur vi kan stödja er!