Redovisning

Ett företags redovisning är så mycket mer än siffror. Redovisningen är det språk som beskriver en verksamhet i kronor och ören. Regelverket är gediget, och dessutom vilar ju företagets beskattning på just dess redovisning.

Vi på Especto har lång och bred erfarenhet av såväl löpande redovisning som bokslut, koncernredovisning, årsredovisning, omstruktureringar och fusioner. Kanske behöver ni hjälp att välja bland redovisningsregelverk och vill veta mer om fördelar och nackdelar med att tillämpa K2 respektive K3.

Especto följer givetvis REKO – regelverket för redovisningskonsulter. Behöver ni hjälp med att få till periodiserade månadsbokslut eller önskar ett stöd till er egen bokslutsprocess så finns vi till hands. För bokföring jobbar vi med de webbaserade tjänsterna Fortnox och Visma e-bokföring. För att upprätta bokslut och årsredovisningar använder vi oss av programvaror från Wolters Kluwer. Vår leverantör för digitala underskrifter är Penneo som har en integrerad signeringstjänst med Wolters Kluwer.

Tillsammans med våra leverantörer kan vi erbjuda våra kunder att lämna in och signera årsredovisningar och fastställelseintyg digital från det att Bolagsverket öppnar tjänsten den 26 mars 2018.

PRISLISTA:

650 kr/tim för löpande redovisning
850 kr/tim för bokslut
850 kr/tim för årsredovisning

Självklart lämnar vi en offert med en uppskattning på det totala arvodet. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon, så stämmer vi träff för att höra mer om ert företag och om hur vi kan stödja er!

Redovisning

Ett företags redovisning är så mycket mer än siffror. Redovisningen är det språk som beskriver en verksamhet i kronor och ören. Regelverket är gediget, och dessutom vilar ju företagets beskattning på just dess redovisning.

Vi på Especto har lång och bred erfarenhet av såväl löpande redovisning som bokslut, koncernredovisning, årsredovisning, omstruktureringar och fusioner. Kanske behöver ni hjälp att välja bland redovisningsregelverk och vill veta mer om fördelar och nackdelar med att tillämpa K2 respektive K3.

Especto följer givetvis REKO – regelverket för redovisningskonsulter. Behöver ni hjälp med att få till periodiserade månadsbokslut eller önskar ett stöd till er egen bokslutsprocess så finns vi till hands. För bokföring jobbar vi med de webbaserade tjänsterna Fortnox och Visma e-bokföring. För att upprätta bokslut och årsredovisningar använder vi oss av programvaror från Wolters Kluwer. Vår leverantör för digitala underskrifter är Penneo som har en integrerad signeringstjänst med Wolters Kluwer.

Tillsammans med våra leverantörer kan vi erbjuda våra kunder att lämna in och signera årsredovisningar och fastställelseintyg digital från det att Bolagsverket öppnar tjänsten den 26 mars 2018.

PRISLISTA:

650 kr/tim för löpande redovisning
850 kr/tim för bokslut
850 kr/tim för årsredovisning

Självklart lämnar vi en offert med en uppskattning på det totala arvodet. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon, så stämmer vi träff för att höra mer om ert företag och om hur vi kan stödja er!